Kerékgyártó Imola Orsolya

Nincs intézményi hovatartozási adat.

Publikációk: 0.5

Kerékgyártó Imola Orsolya publikációi

Ez az írás a 125 éve született Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész-esperes munkásságának egyházi és társadalmi életre vonatkozó hatásait foglalja össze. Az ő nevéhez fűződik az erdélyi evangélikus egyház liturgiai reformja, amely több mint húsz évet ölel fel, míg végre egyöntetű határozat születik arra nézve, hogy a megújított liturgia kivétel nélkül, mindenhol bevezetésre kerüljön.

Református Szemle 115.6 (2022)