Journal index

Szerző Cím Szám
Juhász Ábel Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás Református Szemle 116.3 (2023)
Adorjáni Zoltán Doktori címet szerzett Juhász Ábel Református Szemle 116.3 (2023)
Balogh Csaba Hit mellé ismeretet... Református Szemle 116.3 (2023)
Balogh Csaba A 26. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia protestáns teológiai szekciója és díjazottjai Református Szemle 116.3 (2023)
Kiss Jenő, Horváth Levente Isten embere és ember embere. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája Református Szemle 116.3 (2023)
Birizdó Szabolcs Mihály "Quo vadis, Domine?" Református Szemle 116.3 (2023)
Telegdi István Az örökség mindig kötelez Református Szemle 116.3 (2023)
Kovács Sándor Isten éltesse a Quo Vadist! Református Szemle 116.3 (2023)
Adorjáni Zoltán Quo Vadis gála. Harmincéves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diáklapja Református Szemle 116.3 (2023)
Debreczeni István Látták a láthatatlant. II. Kolozsvári Tavaszy-napok, 2023. március 22–23 Református Szemle 116.3 (2023)
Klein Hans A teológus mesterség Református Szemle 116.3 (2023)
Bíró Beatrix A biblioterápia és a "bibliaterápia" A bibliai szövegek alkalmazása a biblioterápia módszerével a gyülekezeti pasztoráció gyakorlatában. I. rész Református Szemle 116.3 (2023)
Nagy Eszter A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára A romániai református lelkipásztorok kötődési mintái. II. rész Református Szemle 116.3 (2023)
Éles Éva A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira Református Szemle 116.3 (2023)
Balogh Csaba A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Református Szemle 116.2 (2023)
Tasnádi István Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 Református Szemle 116.2 (2023)
Biró István Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban Református Szemle 116.2 (2023)
Sógor Géza Egyház a szekularizált világban, evangélium az elvilágiasodó egyházban Református Szemle 116.2 (2023)
Nagy Eszter A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötödéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára A romániai református lelkipásztorok kötődési mintái. I. rész Református Szemle 116.2 (2023)
Jónás Norbert Ferenc A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba Református Szemle 116.2 (2023)
Kató Szabolcs Ferencz Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben Református Szemle 116.1 (2023)
Kovács Sándor A Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában. Egy erdélyi unitárius család három százada Református Szemle 116.1 (2023)
Adorjáni Zoltán Zárszó az Oda Wischmeyer által szerkesztett hermeutikai kézikönyv magyar fordításának bemutatóján Református Szemle 116.1 (2023)
Zamfir Korinna Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák Órigenésztől napjainkig Református Szemle 116.1 (2023)
Kulcsár Árpád, Pálfi József Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai Református Szemle 116.1 (2023)
Ilkei Lóránd McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate Református Szemle 116.1 (2023)
Nagy Norbert A metafora halála Református Szemle 116.1 (2023)
Debreczeni István Uralom mint sáfárság Az emberiség és a teremtett világ viszonyának ökoteológiai megközelítése Református Szemle 116.1 (2023)
Kulcsár Árpád Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség Ravasz László újszövetség-fordítása és újszövetségi magyarázatai Református Szemle 116.1 (2023)
Adorjáni Zoltán „Nem pusztulnak el ott a férgek” (Ézs 66,24) Az istenkáromlók büntetése (?) Református Szemle 116.1 (2023)
Adorjáni Zoltán Köszönet a Károli-díj átadásakor Református Szemle 115.6 (2022)
Ősz Sándor Előd Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Csaba Károli Gáspár-díjban részesült Adorjáni Zoltán Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Béla Ökumenische Rudschau 71. évf. 2022/2 Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Béla Altarul Banatului XXXII. évf. (LXXI.), új folyam 2022/1–3 Református Szemle 115.6 (2022)
Éles Éva Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez Református Szemle 115.6 (2022)
Kulcsár Árpád Oláh Róbert (szerk.): Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések Református Szemle 115.6 (2022)
Kerékgyártó Imola Orsolya Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére Református Szemle 115.6 (2022)
Rezi Elek Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról Református Szemle 115.6 (2022)
Nagy Eszter Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-Seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján II. rész Református Szemle 115.6 (2022)
Karasszon Dezső A magyar reformátori istentisztelet kontúrjai Huszár Gál rubrikáiban (1560/61) Református Szemle 115.6 (2022)
Kovács Kristián קהלת - Egy létező személy, vagy csak egy kód? Református Szemle 115.6 (2022)
Kovács Sándor Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án Református Szemle 115.5 (2022)
Balogh Csaba 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben Református Szemle 115.5 (2022)
Gaal György Nagy Margit (szerk.): Út, igazság, élet. Egy erdélyi református lelkészcsalád története Református Szemle 115.5 (2022)
Kató Szabolcs Ferencz Heinz Dieter Neef: Geschichte, Schuld und Rettung. Studien zur Redaktion, Komposition und Theologie von Ri 1,1–3,30 Református Szemle 115.5 (2022)
Kulcsár Árpád Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága Református Szemle 115.5 (2022)
Gombár Sándor 140 éve született Ravasz László Református Szemle 115.5 (2022)
Miklós-Kovács Tamás A szív mint a megismerés eszköze Református Szemle 115.5 (2022)
Simon Attila Az ember instabil és stabil állapota A halál és örök élet fogalma Kálvinnál Református Szemle 115.5 (2022)