Folyóirat index

Pálfi József610 -- 626

Református Anyaszentegyházunk egyik szimbolikus könyve, a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmából egy olyan kötet jelent meg, amely több, és eddig csak kéziratban fennmaradt kátét tett közkinccsé.

Református Szemle 106 / 6 (2013)SzaktanulmányGyakorlati teológia