Folyóirat index

Enghy Sándor496 -- 518

A vers vitán felül Zofóniástól származó anyag,1 s annak az egységnek része, mely Júda és Jeruzsálem ítéletéről szól (1,2–2,3), fő témája pedig az Úr napja.

Református Szemle 101 / 5 (2008)Ószövetség