Református Szemle 106.2 (2013)

Studium

Dämmgen Ulrich(133--138)

A jól ismert bibliai vers, amely a sótlanná (salzlos – Zürcher Bibel) váló vagy az erejét elveszítő (kraftlos – Luther fordítása, Mk 9,50), illetve olyan sóról szól, amelyik elveszíti ízét, erejét, vagy pedig „bolond” (dumm), netán „fád” lesz (Mt 5,13 és Lk 14,34), tele van ellentmondással.

ÚjszövetségMáté 5:13, föld sója, Hegyi Beszéd
Sikó Csaba(139--152)

Viktor E. Frankl orvosprofesszor, pszichológus és filozófus a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, az egzisztencia-analízis és a logoterápia megalapítója.

Gyakorlati teológiaegzisztencia-analízis, logoterápia, transzcendens dimenzió, spirituális lét, pszihoterápia
Lehoczky Mária Magdolna(153--165)

A vallásos nevelésben igen nagy szerepe van a zenének, s különösen a zene legalapvetőbb módjának, az éneklésnek. Kodály Zoltán e megállapítása: „a lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből”, nem kopott meg munkásságának évtizedei alatt, és azután sem.

Gyakorlati teológiabeszélgetés, történetek, éneklés, egyházi oktatás
Dávid István(166--178)

Ez a tanulmány a két világháború közötti erdélyi társadalomelméletnek és politikai filozófiának korántsem kimerítő vizsgálatára vállalkozik.

Rendszeres teológiapolitika, Tavaszy Sándor, László Dezső, Makkai Sándor, kissebség, identitás
Burmeister Johannes-Christian(179--207)

Mire gondolunk, amikor ezt mondjuk: „evangélikus”? Először is különbséget kell tennünk az elnevezés német és szlovák szóhasználata között. A magyar és a szlovák nyelvhasználat szerint világos, hogy az „evangélikus” egyet jelent a „lutheránus”-sal.

EgyháztörténetAz 1817-es porosz unió jelentősége Közép-Európa mai felekezetei számára
Buzogány Dezső(208--218)

The second half of the 20th century can be characterised by a consolidation of all state structures of the Communist Party. The most important institution in keeping the power was the Secret Police (Securitate), which exercised a strict control over the Churches, including the Hungarian Reformed Church. The Securitate was mostly interested in the foreign contacts of the church. After the Second World War the Reformed Church has kept its contacts with the Reformed Churches in Hungary, as well as with many other Western European churches from the former West Germany, Holland, Switzerland, etc. The Secret Police’s purpose was to gather as many information as possible about the different contacts, and to control the whole issue.

EgyháztörténetFontes, kommunizmus, titkosrendőrség

Recensio

Tunyogi Lehel(219--220)

Ószövetségószövetségi apokrif, Jób testamentuma
Balogh Béla(221--222)

folyóirat