Református Szemle 106.5 (2013)

Studium

Simon János(472--485)

Minden korban és kultúrában kialakultak a sajátos modellek (beszédműfajok), amelyeknek megismerése elengedhetetlen az adott kultúra megértésében. A Jelenések könyvét ebből a szempontból közelítjük meg, akkor ez az alkotás is céltudatos kommunikációnak tekinthető, s ezért holisztikus üzenetét műfaja alapján vizsgáljuk.

ÚjszövetségJelenések könyve, retorikai megközelítés, műfaj, motívum, Apokalipszis
Literáty Zoltán(486--499)

A református prédikátornak ambivalens elvárásokkal kell szembenéznie a 21. század kezdetén. Egyrészt erős nyomás nehezedik rá egyháza és gyülekezete részéről, hogy „jól prédikáljon”; másrészt a „prédikátor” és a „prédikálás” szavak inkább pejoratív jelentésárnyalatot kapnak a szekuláris környezetben.

Gyakorlati teológialelkipásztor, igehirdetés (prédikáció)
Nagypál Szabolcs(500--520)

Ez az alapvető teológiai tanulmány a szotériológiai alapjaival foglalkozik az ökumenikus mozgalomban. Az elején, a szerző összeköti a kortárs törekvést a látható egyház egységét az üdvtörténetiséggel.

Rendszeres teológiaszoteriológiai modellek, üdvösség mint példa, megváltás mint helyettesítés, engesztelés, megváltás, ökumenikus ekkléziológia
Tonhaizer Tibor(521--532)

Ez a tanulmány bemutat egy történeti áttekintést, hogy a Biblia egy roppant egyedi műnek tekinthető a vallástörténelemben.

Rendszeres teológiauralom, kizsákmányolás, hasznosítás
Juhász Ábel(533--546)

E tanulmány keretében a református egyház és azon belül is az Erdélyi Református Egyházkerület tevékenységét vizsgálom a kettős, a vallási és nemzetiségi kisebbségi létben. A körülmények megértésének érdekében először tekintsük át, mit is jelent az egyházak társadalomformáló szerepe.

Rendszeres teológiaErdélyi Református Egyházkerület, egyházi kommunikáció
Pálfi József(547--561)

E tanulmány arról szól, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hogyan alakult valójában a trianoni békeszerződés után.

EgyháztörténetRomániai Magyar Református Egyház, Királyhágómelléki Egyházkerület, Tarnóczy Lajos, Sulyok István, Debreczeni István
Gaal György(562--565)

Ez a tanulmány a mócsi templomot mutatja be.

EgyháztörténetMócs, centenárium, kálvinista templom, Gaal Jenő
Hermán M. János(566--572)

Der reformierte Privatdozent István Horváth (Sathmar, 1913 – Klausenburg, 1972) bekam nach seinem Studium der Theologie in Kolozsvár (Cluj, Klausenburg) ein Stipendium in Basel, wo er zwischen 1935 und 1937 Schüler von Barth, Thurneysen, Cullman, Eichrodt und Hartenstein war. In seiner Heimat arbeitete er als Pfarrer und Religionslehrer. Auch war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im reformierten Kirchendistrikt Királyhágómellék (Episcopia Reformată Oradea) tätig.

Egyháztörténetmegemlékezés, Horváth István
Adorjáni Zoltán(573--582)

életmű, Horváth István

Recensio

Novum

Balogh Csaba(587--588)

konferencia, Biblikus Tudományok Európai Szövetsége