Református Szemle 116.4 (2023)

Studium

Bíró Beatrix(333--359)

A biblioterápia kompakt fogalma magába sűríti a fogalom által jelölt terápiás módszer leglényegesebb elemeit: irodalom által gyógyítani. A biblioterápiás módszer alkalmazásának pozitív eredményei az elmúlt évtizedekben a biblioterápiás kutatás és képzés, illetve a biblioterápia gyakorlati alkalmazásának fellendüléséhez vezettek. Magyarországon a módszer alkalmazása gyümölcsözőnek bizonyult, és a hagyományos pszichológiai ülések, valamint más jellegű egyéni és csoportos segítő foglalkozások színesebbé tétele sokakat vonzott a segítségkérés felé, olyan személyeket is, akik addig talán idegenkedtek ettől, noha szükségét érezték ennek. A gyülekezeti pasztoráció gyakorlatában is elképzelhetőnek tartok egy hasonló fellendülést, ha a módszer alkalmazása által újszerű keretet teremtünk mind az egyéni, mind a gyülekezeti csoportokon belül zajló beszélgetéseknek. Jelen tanulmány ennek a lehetőségeit vizsgálja.

Gyakorlati teológiabiblioterápia, Biblia, terápia, retorika-kritika, retorikai megközelítés
Bálint Péter(360--387)

A tanulmány szerzője azt vizsgálja a kánai menyegző története miképpen jelentkezik a folklórszövegekben, illetve a bibliai forrástól eltérő mesemondói interpretációkban. A folkloristák által gyűjtött szövegek a lokális közösségekben zajló lakodalmi és farsangi mulatságok hangulatát idézik, a mesenarratívák vernakuláris nyelvi kifejezései az elbeszélés profán és humoros jellegét erősítik. A bibliai történettől való eltérések jól láthatók a szimbolikus motívumokban és epizódokban, illetve az egyes szereplők cselekedetének megítélésében.

Újszövetség, Egyébnéprajz, lakodalom, falánkság

Recensio

Balogh Béla(388--397)

ÚjszövetségZsidókhoz írt levél

Novum

Magyar Balázs Dávid(389--404)

EgyháztörténetKálvin János
Adorjáni Zoltán(404--404)

Gyakorlati teológiadoktori védés, missziológia
Balogh Csaba(411--412)

EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély
Torkos Ákos(412--414)

Egyébtanévzárás, búcsúbeszéd
Balogh Csaba(414--415)

EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Kovács Sándor(415--423)

Egyébrektori beszéd, tanévzáró ünnepély
Horváth József(423--425)

Egyébbúcsúbeszéd, tanévzáró ünnepély
Balogh Csaba(425--429)

Egyéb Coetus Theologorum, magyar református egyház
Név Nélkül(429--431)

Egyéb Coetus Theologorum, lelkészképzés, református lelkészképzés
Balogh Csaba(431--434)

Egyéb életmű, Kozma Zsolt