Cikkek

Református Szemle 116.2 (2023)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba Jónás Norbert Ferenc 2023 116 2 109-138
A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötödéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 2023 116 2 139-168
Egyház a szekularizált világban, evangélium az elvilágiasodó egyházban Sógor Géza 2023 116 2 169-181
Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban Biró István 2023 116 2 182-211
Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 Tasnádi István 2023 116 2 212-214
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Balogh Csaba 2023 116 2 215-216

Református Szemle 116.1 (2023)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
„Nem pusztulnak el ott a férgek” (Ézs 66,24) Adorjáni Zoltán 2023 116 1 5-29
Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség Kulcsár Árpád 2023 116 1 30-54
Uralom mint sáfárság Debreczeni István 2023 116 1 55-75
A metafora halála Nagy Norbert 2023 116 1 76-82
McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate Ilkei Lóránd 2023 116 1 83-89
Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai Kulcsár Árpád 2023 116 1 90-94
Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai Pálfi József 2023 116 1 90-94
Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák Órigenésztől napjainkig Zamfir Korinna 2023 116 1 94-96
Zárszó az Oda Wischmeyer által szerkesztett hermeutikai kézikönyv magyar fordításának bemutatóján Adorjáni Zoltán 2023 116 1 97-98
A Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában. Egy erdélyi unitárius család három százada Kovács Sándor 2023 116 1 99-101