Cikkek

Református Szemle 114.6 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
After half a century. Evaluation of the New Homiletic in 2021 (Fél évszázaddal később. Az új homiletika értékelése 2021-ben) Literáty Zoltán 2021 114 6 607-615
Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán Magyar Balázs Dávid 2021 114 6 616-678
Közigazgatás a 16. századi református egyházban Buzogány Dezső 2021 114 6 679-686
Impériumváltás után Biró István 2021 114 6 687-708
Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben Ambrus Mózes 2021 114 6 709-720
Személyes sorok Molnár János emlékére Buzogány Dezső 2021 114 6 721-722
Dr. Molnár János életrajza Adorjáni Zoltán 2021 114 6 722-724
Dr. Molnár János publikációi Adorjáni Zoltán 2021 114 6 724-735
Dr. Molnár János publikációi Adorjáni Mária 2021 114 6 724-735

Református Szemle 114.5 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Végy két fehér kakast és tíz fenyőtobozt… Mezey Mónika 2021 114 5 487-495
A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén Opra Koppány 2021 114 5 496-516
Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I. Buzogány Dezső 2021 114 5 517-529
Gachal János (1881–1944) mártír püspök emlékezete Higyed István-Levente 2021 114 5 530-552
„Csak azért is... ahogy lehet!” Kulcsár Árpád 2021 114 5 553-593
Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 Málnási Ferenc 2021 114 5 594-596
A lelkészképzés jelene és jövője Balogh Csaba 2021 114 5 597-602

Református Szemle 114.4 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában Steiner József 2021 114 4 377-397
Hitvallás és imádság mint etikai kérdés Borsi Attila János 2021 114 4 398-408
A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II Buzogány Dezső 2021 114 4 409-427
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 4 428-448
Dietrich Bonhoeffer: Etika Sógor Géza 2021 114 4 449-453
Studia Doctorum Theologiae Protestantis, vol. 10, 2019/1. Emlékkötet a 65 éves Rezi Elek tiszteletére Balogh Béla 2021 114 4 454-465
Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort... Adorjáni Zoltán 2021 114 4 466-467
Postma Ferenc és Erdély kapcsolata Ősz Sándor Előd 2021 114 4 467-468
A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki d. dr. Buzogány Dezső professzort Kolumbán Vilmos József 2021 114 4 469-473
Köszönetnyilvánítás Buzogány Dezső 2021 114 4 473-475
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Balogh Csaba 2021 114 4 475-478
„...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” Demeter Henrietta 2021 114 4 478-480
Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) Szegi Máté Bence 2021 114 4 480-482

Református Szemle 114.3 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Péter leveleinek etikai aspektusai Éles Éva 2021 114 3 247-266
A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban Bakos István 2021 114 3 267-293
A „Másik” koncepciója Bonhoeffernél Borsi Attila János 2021 114 3 294-303
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 3 304-338
Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között Biró István 2021 114 3 339-354
Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében Visky Sándor Béla 2021 114 3 355-369

Református Szemle 114.2 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából Zsengellér József 2021 114 2 125-158
A bűn, bűnbánat, megbocsátás Kiss Lajos András 2021 114 2 159-178
A paráznaság és házasságtörés megítélése és büntetése a Debreceni Magisztrátus jegyzőkönyvei alapján (1547–1625) Magyar Balázs Dávid 2021 114 2 179-210
Katekézis a református egyházban. I. Buzogány Dezső 2021 114 2 211-222
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 2 223-238