Cikkek

Református Szemle 113 / 6 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Mártsa bele az izsópot... Marjovszky Tibor 2020 113 6 549-568
A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése Orosz Otília Valéria 2020 113 6 569-587
Viszonyítások és viszonyulások Kulcsár Árpád 2020 113 6 588-615
Kaposi Sámuel Ledán M. István 2020 113 6 616-644
Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? Kulcsár Árpád 2020 113 6 645-650
Doktori címet szerzett Ledán M. István Adorjáni Zoltán 2020 113 6 651-651
Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében Peres Imre 2020 113 6 651-653
A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében Ledán M. István 2020 113 6 654-661

Református Szemle 113 / 5 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Jelenjenek meg az ÚR előtt (BTChag 2a–5a) Márton János 2020 113 5 429-451
Eduard Böhl (1836–1903) Messiás-interpretációja Juhász Zoltán 2020 113 5 452-481
A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) Buzogány Dezső 2020 113 5 482-490
Teológus – teológia nélkül Kulcsár Árpád 2020 113 5 491-522
Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak Kulcsár Árpád 2020 113 5 523-528
Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church Kulcsár Árpád 2020 113 5 529-533
John Stott: Korunk égető kérdései – keresztyén szemmel Steiner József 2020 113 5 534-537
John Piper: Koronavírus és Krisztus Steiner József 2020 113 5 537-539
Gleede, Benjamin (Hrsg.): Theodoret von Kyros: Unterscheidung von Lüge und Wahrheit. Abriss über die üblen Märchen der Häretiker. Zusammenfassung der göttlichen Lehrsätze Papp György 2020 113 5 539-541
Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel Balogh Csaba 2020 113 5 542-544

Református Szemle 113 / 4 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Metaforaalkotás János evangéliumában Józsa Bertalan 2020 113 4 309-352
A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése Bekő István Márton 2020 113 4 353-376
A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában Debreczeni István 2020 113 4 377-393
A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) Buzogány Dezső 2020 113 4 394-400
Pénzügy- és számvitel a Romániai Református Egyházban (II) Simon János 2020 113 4 401-415
Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya Steiner József 2020 113 4 416-419
Altarul Banatului, XXX. (LXIX) új folyam, 2019/4–6 Bányai László 2020 113 4 420-424

Református Szemle 113 / 3 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Jézus példázatai Pleșu Andrei 2020 113 3 193-223
Közigazgatás és igazságszolgáltatás a római megszállás alatt álló Júdeában (Kr. u. 6–41) Simon János 2020 113 3 224-241
Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása Juhász Zoltán 2020 113 3 242-265
A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) Buzogány Dezső 2020 113 3 266-275
Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis Márton János 2020 113 3 276-282
D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában Pap Levente 2020 113 3 283-287
In Memoriam Petr Pokorný (1933. április 21–2020. január 18.) Peres Imre 2020 113 3 288-293
Doktori címet szerzett Dézsi Csaba Adorjáni Zoltán 2020 113 3 294-294
Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató Peres Imre 2020 113 3 294-296
Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás Dézsi Csaba 2020 113 3 296-304

Református Szemle 113 / 2 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Termékenységkultusz és paráznaság Hóseás próféciájában Magyar Norbert 2020 113 2 101-117
Jézus példázatai. Az elmesélt igazság (I.) Pleșu Andrei 2020 113 2 118-143
A keresztelés Márk és Máté evangéliumában Herczeg Pál 2020 113 2 144-155
Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében Papp Zsolt 2020 113 2 156-164
A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) Buzogány Dezső 2020 113 2 165-172