Cikkek

Református Szemle 114 / 4 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában Steiner József 2021 114 4 377-397
Hitvallás és imádság mint etikai kérdés Borsi Attila János 2021 114 4 398-408
A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II Buzogány Dezső 2021 114 4 409-427
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 4 428-448
Dietrich Bonhoeffer: Etika Sógor Géza 2021 114 4 449-453
Studia Doctorum Theologiae Protestantis, vol. 10, 2019/1. Emlékkötet a 65 éves Rezi Elek tiszteletére Balogh Béla 2021 114 4 454-465
Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort... Adorjáni Zoltán 2021 114 4 466-467
Postma Ferenc és Erdély kapcsolata Ősz Sándor Előd 2021 114 4 467-468
A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki d. dr. Buzogány Dezső professzort Kolumbán Vilmos József 2021 114 4 469-473
Köszönetnyilvánítás Buzogány Dezső 2021 114 4 473-475
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Balogh Csaba 2021 114 4 475-478
„...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” Demeter Henrietta 2021 114 4 478-480
Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) Szegi Máté Bence 2021 114 4 480-482

Református Szemle 114 / 3 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Péter leveleinek etikai aspektusai Éles Éva 2021 114 3 247-266
A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban Bakos István 2021 114 3 267-293
A „Másik” koncepciója Bonhoeffernél Borsi Attila János 2021 114 3 294-303
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 3 304-338
Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között Biró István 2021 114 3 339-354
Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében Visky Sándor Béla 2021 114 3 355-369

Református Szemle 114 / 2 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából Zsengellér József 2021 114 2 125-158
A bűn, bűnbánat, megbocsátás Kiss Lajos András 2021 114 2 159-178
A paráznaság és házasságtörés megítélése és büntetése a Debreceni Magisztrátus jegyzőkönyvei alapján (1547–1625) Magyar Balázs Dávid 2021 114 2 179-210
Katekézis a református egyházban. I. Buzogány Dezső 2021 114 2 211-222
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 2 223-238
Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága Bányai László 2021 114 2 239-242

Református Szemle 114 / 1 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A judaizmus mint nem misszionáló vallás hit-népszerűsítő törekvései az újszövetségi korban Steiner József 2021 114 1 5-31
„Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem?” (1Móz 18,12) Vörös Éva 2021 114 1 32-55
Erőss Lajos, Karl Barth és az összehasonlító vallásteológia Kovács Ábrahám 2021 114 1 56-88
Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai Bodnár Lajos 2021 114 1 89-107
Hagyomány és haladás Buzogány Dezső 2021 114 1 108-113
Kovács, Ábrahám – Jaeshik, Shin (szerk.): Church and State. Theological Reflections in the Hungarian Reformed Churches and in the Korean Protestant Churches Lucski Márta 2021 114 1 114-118

Református Szemle 113 / 6 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Mártsa bele az izsópot... Marjovszky Tibor 2020 113 6 549-568
A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése Orosz Otília Valéria 2020 113 6 569-587
Viszonyítások és viszonyulások Kulcsár Árpád 2020 113 6 588-615
Kaposi Sámuel Ledán M. István 2020 113 6 616-644
Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? Kulcsár Árpád 2020 113 6 645-650
Doktori címet szerzett Ledán M. István Adorjáni Zoltán 2020 113 6 651-651
Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében Peres Imre 2020 113 6 651-653
A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében Ledán M. István 2020 113 6 654-661

Református Szemle 113 / 5 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Jelenjenek meg az ÚR előtt (BTChag 2a–5a) Márton János 2020 113 5 429-451