Cikkek

Református Szemle 115.2 (2022)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A csúfolódók széke Mezey Mónika 2022 115 2 109-118
Pál, a hozzánk hasonló Balogh Péter 2022 115 2 119-135
Pró és kontra a szürke zónában Lőrinczy Petra 2022 115 2 136-172
Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV. Buzogány Dezső 2022 115 2 173-182
Világossággá lett sötétség Visky Sándor Béla 2022 115 2 183-186
Ronald Hendel – Jan Joosten: How Old Is The Hebrew Bible? Bíró Beatrix 2022 115 2 186-200
Kovács Ábrahám (szerk.): Revival, Renewal and Awakenings in Central European Protestant Churches Lucski Márta 2022 115 2 201-203
Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád Fekete Károly 2022 115 2 204-206
Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei Kulcsár Árpád 2022 115 2 206-212
A 65 évet betöltött Adorjáni Zoltán köszöntése Kolumbán Vilmos József 2022 115 2 213-216
Az Írás bűvöletében Balogh Csaba 2022 115 2 216-220
Hálaszavak Adorjáni Zoltán 2022 115 2 220-222

Református Szemle 115.1 (2022)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében Máthé-Farkas Zoltán 2022 115 1 5-24
A böjttől a közösségi megtérésig. MTa'an II. Marjovszky Tibor 2022 115 1 25-36
A böjttől a közösségi megtérésig. MTa'an II. Márton János 2022 115 1 25-36
„Hiszen csak mostoha, ami mostoha!” Bálint Péter 2022 115 1 37-61
Családlátogatás és esperesi vizitáció. III Buzogány Dezső 2022 115 1 62-68
Fazakas Sándor: Válság és kegyelem. Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma Balogh Béla 2022 115 1 69-76
Mózes Huba: Iszonyú, vad nyár lesz. Esszék Gaal György 2022 115 1 77-82
Ökumenische Rundschau, 70. évf. 2021/4. Balogh Béla 2022 115 1 83-88
Doktori címet szerzett Bodnár Lajos Kovács Ábrahám 2022 115 1 89-92
Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás Bodnár Lajos 2022 115 1 93-98
A 70 éves Sipos Gábor köszöntése Ősz Sándor Előd 2022 115 1 99-102

Református Szemle 114.6 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
After half a century. Evaluation of the New Homiletic in 2021 (Fél évszázaddal később. Az új homiletika értékelése 2021-ben) Literáty Zoltán 2021 114 6 607-615
Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán Magyar Balázs Dávid 2021 114 6 616-678
Közigazgatás a 16. századi református egyházban Buzogány Dezső 2021 114 6 679-686
Impériumváltás után Biró István 2021 114 6 687-708
Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben Ambrus Mózes 2021 114 6 709-720
Személyes sorok Molnár János emlékére Buzogány Dezső 2021 114 6 721-722
Dr. Molnár János életrajza Adorjáni Zoltán 2021 114 6 722-724
Dr. Molnár János publikációi Adorjáni Mária 2021 114 6 724-735
Dr. Molnár János publikációi Adorjáni Zoltán 2021 114 6 724-735

Református Szemle 114.5 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Végy két fehér kakast és tíz fenyőtobozt… Mezey Mónika 2021 114 5 487-495
A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén Opra Koppány 2021 114 5 496-516
Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I. Buzogány Dezső 2021 114 5 517-529
Gachal János (1881–1944) mártír püspök emlékezete Higyed István-Levente 2021 114 5 530-552
„Csak azért is... ahogy lehet!” Kulcsár Árpád 2021 114 5 553-593
Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 Málnási Ferenc 2021 114 5 594-596
A lelkészképzés jelene és jövője Balogh Csaba 2021 114 5 597-602

Református Szemle 114.4 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában Steiner József 2021 114 4 377-397