Cikkek

Református Szemle 114 / 2 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából Zsengellér József 2021 114 2 125-158
A bűn, bűnbánat, megbocsátás Kiss András 2021 114 2 159-178
A paráznaság és házasságtörés megítélése és büntetése a Debreceni Magisztrátus jegyzőkönyvei alapján (1547–1625) Magyar Balázs Dávid 2021 114 2 179-210
Katekézis a református egyházban. I. Buzogány Dezső 2021 114 2 211-222
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 2021 114 2 223-238
Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága Bányai László 2021 114 2 239-242

Református Szemle 114 / 1 (2021)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
A judaizmus mint nem misszionáló vallás hit-népszerűsítő törekvései az újszövetségi korban Steiner József 2021 114 1 5-31
„Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem?” (1Móz 18,12) Vörös Éva 2021 114 1 32-55
Erőss Lajos, Karl Barth és az összehasonlító vallásteológia Kovács Ábrahám 2021 114 1 56-88
Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai Bodnár Lajos 2021 114 1 89-107
Hagyomány és haladás Buzogány Dezső 2021 114 1 108-113
Kovács, Ábrahám – Jaeshik, Shin (szerk.): Church and State. Theological Reflections in the Hungarian Reformed Churches and in the Korean Protestant Churches Lucski Márta 2021 114 1 114-118

Református Szemle 113 / 6 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Mártsa bele az izsópot... Marjovszky Tibor 2020 113 6 549-568
A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése Orosz Otília Valéria 2020 113 6 569-587
Viszonyítások és viszonyulások Kulcsár Árpád 2020 113 6 588-615
Kaposi Sámuel Ledán M. István 2020 113 6 616-644
Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? Kulcsár Árpád 2020 113 6 645-650
Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében Peres Imre 2020 113 6 651-653
Doktori címet szerzett Ledán M. István Adorjáni Zoltán 2020 113 6 651-651
A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében Ledán M. István 2020 113 6 654-661

Református Szemle 113 / 5 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Jelenjenek meg az ÚR előtt (BTChag 2a–5a) Márton János 2020 113 5 429-451
Eduard Böhl (1836–1903) Messiás-interpretációja Juhász Zoltán 2020 113 5 452-481
A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) Buzogány Dezső 2020 113 5 482-490
Teológus – teológia nélkül Kulcsár Árpád 2020 113 5 491-522
Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak Kulcsár Árpád 2020 113 5 523-528
Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church Kulcsár Árpád 2020 113 5 529-533
John Stott: Korunk égető kérdései – keresztyén szemmel Steiner József 2020 113 5 534-537
John Piper: Koronavírus és Krisztus Steiner József 2020 113 5 537-539
Gleede, Benjamin (Hrsg.): Theodoret von Kyros: Unterscheidung von Lüge und Wahrheit. Abriss über die üblen Märchen der Häretiker. Zusammenfassung der göttlichen Lehrsätze Papp György 2020 113 5 539-541
Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel Balogh Csaba 2020 113 5 542-544

Református Szemle 113 / 4 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Metaforaalkotás János evangéliumában Józsa Bertalan 2020 113 4 309-352
A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése Bekő István Márton 2020 113 4 353-376
A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában Debreczeni István 2020 113 4 377-393
A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) Buzogány Dezső 2020 113 4 394-400
Pénzügy- és számvitel a Romániai Református Egyházban (II) Simon János 2020 113 4 401-415
Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya Steiner József 2020 113 4 416-419
Altarul Banatului, XXX. (LXIX) új folyam, 2019/4–6 Bányai László 2020 113 4 420-424

Református Szemle 113 / 3 (2020)

Cím Szerző Év Évf Szám Oldal
Jézus példázatai Pleșu Andrei 2020 113 3 193-223
Közigazgatás és igazságszolgáltatás a római megszállás alatt álló Júdeában (Kr. u. 6–41) Simon János 2020 113 3 224-241
Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása Juhász Zoltán 2020 113 3 242-265