Articles

116.6 (2023) 557--
Éles Éva (557--581 ) Hol vagy, új ég és új föld? Péter második levele és eszkatológiai tanítása
116.6 (2023) 582--
Lőrinczy Petra (582--608 ) A bővölködés-teológia észak-amerikai kezdetei, jellemzői és utóélete Dél-Koreában, David Yonggi Cho A negyedik dimenzió című könyvének tükrében
116.6 (2023) 609--
Kolumbán Vilmos József (609--624 ) A kolozsvári kollégium etikai kódexe 1786-ból
116.6 (2023) 625--
Sógor Árpád (625--634 ) Az elveszett pásztor. Járay Mártonnal beszélget Sógor Árpád
116.6 (2023) 635--
Nagy Norbert (635--641 ) Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig
116.6 (2023) 642--
Nagy Norbert (642--649 ) Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról
116.6 (2023) 650--
Balogh Csaba (650--651 ) Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve
116.6 (2023) 652--
Kovács Sándor (652--658 ) Rektori tanévnyitó beszéd
116.6 (2023) 659--
Kató Szabolcs Ferencz (659--661 ) Ötvenéves a Leuenbergi Konkordia. Jubileumi találkozó a Leuenbergi Konkordia 50. évfordulója alkalmából (1973–2023)
116.6 (2023) 662--
Név Nélkül (662--668 ) Leuenbergi Konkordia
116.6 (2023) 669--
Név Nélkül (669--672 ) Református Szemle CXVI. évfolyam, 2023
116.5 (2023) 445--
Éles Éva (445--470 ) „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…”
116.5 (2023) 471--
Bacsó István (471--484 ) Kegyelem vagy természet?
116.5 (2023) 485--
Fodor László (485--510 ) Az érkeserűi úrasztali kehely nyomában
116.5 (2023) 511--
Gaál Botond (511--521 ) „A semmiből egy új, más világot teremtettem”
116.5 (2023) 522--
Emődi András (522--532 ) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai