Articles

115.6 (2022) 599--
Kovács Kristián (599--614 ) קהלת - Egy létező személy, vagy csak egy kód?
115.6 (2022) 615--
Karasszon Dezső (615--641 ) A magyar reformátori istentisztelet kontúrjai Huszár Gál rubrikáiban (1560/61)
115.6 (2022) 642--
Nagy Eszter (642--655 ) Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-Seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján
115.6 (2022) 656--
Rezi Elek (656--673 ) Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról
115.6 (2022) 674--
Kerékgyártó Imola Orsolya (674--686 ) Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére
115.6 (2022) 687--
Kulcsár Árpád (687--688 ) Oláh Róbert (szerk.): Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések
115.6 (2022) 689--
Éles Éva (689--695 ) Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez
115.6 (2022) 696--
Balogh Béla (696--700 ) Altarul Banatului XXXII. évf. (LXXI.), új folyam 2022/1–3
115.6 (2022) 701--
Balogh Béla (701--703 ) Ökumenische Rudschau 71. évf. 2022/2
115.6 (2022) 704--
Balogh Csaba (704--704 ) Károli Gáspár-díjban részesült Adorjáni Zoltán
115.6 (2022) 705--
Ősz Sándor Előd (705--707 ) Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor
115.6 (2022) 708--
Adorjáni Zoltán (708--709 ) Köszönet a Károli-díj átadásakor
115.5 (2022) 479--
Nagy József (479--498 ) A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében
115.5 (2022) 499--
Kocsev Miklós (499--510 ) Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően
115.5 (2022) 511--
Nagy Eszter (511--532 ) Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján
115.5 (2022) 533--
Simon Attila (533--546 ) Az ember instabil és stabil állapota