Érköbölkút

Ledán M. István

Affiliation
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Ledán M. István (Sepsiszentgyörgy, 1975) református lelkipásztor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytatott teológiai tanulmányokat (1995–2000). 2018-ban abszolvált a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájában. Kutatási területe: az ógörög sírfeliratok vizsgálata az újszövetségi eszkatológia vonatkozásában.