A Folyóiratról

Description

A Református Szemle lektorált teológiai szakfolyóirat, amely tudományos cikkeket és kritikai recenziókat közöl a teológia / vallástudomány tárgyköréből, illetve ennek határterületeiről (történelem, filozófia, művészettörténet, régészet, szociológia, irodalomtörténet). A folyóiratot hagyományosan Erdély két református egyházkerülete és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház adja ki. A folyóirat szerkesztősége a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben működik, abban az akkreditált felsőoktatási intézményben, amelyet a fent említett egyházak alapítottak és tartanak fenn.

Az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapjaként indított Református Szemle első száma 1908. január 10-én került ki a sajtó alól, és azóta megszakítás nélkül jelenik meg. 1908-tól 1950-ig az Erdélyi Református Egyházkerület kiadványa volt, majd 1951-től az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerü­let, valamint az Evangélikus-Lutheránus Egyház folyóirata lett. A Folyóirat kéthavonta jelenik meg 120 oldalnyi terjedelemben és 900 példány­számban.

Bár az 1920-as évektől egyre gyakrabban közölt nagyobb ívű teológiai tanulmányokat is, a tulajdonképpeni tanulmányok rendszeres közlését 1964-től lehet nyomon követni. Ugyanekkor kezdenek kialakulni a Református Szemle azon állandó rovatai, amelyek rendszerezett keretet biztosítottak az írásoknak. Ezek a négy nagy teológiai diszciplínát ölelik fel: bibliai teológia, gyakorlati teológia, rendszeres teológia és egyháztörténelem.

A Szemle számai 1998-tól angol német és francia tartalomjegyzékkel jelennek meg, 2003 óta pedig minden szaktanulmány angol, német vagy francia nyelvű összefoglalóval illetve tárgyszavakkal kerül az olvasók kezébe.

A Református Szemle időnként angol és német nyelvű tanulmányokat is közöl, sőt néhány száma idegen nyelven jelent meg abból a célból, hogy elérhetővé tegye az erdélyi teológiai tudományosság termékeit a nemzetközi nyilvánosság számára.

2001-től a szaklapban közölt tanulmá­nyok több személy szakvéleményezése és lektorálás után jelennek meg. Ezt a törekvést erősítette 2008-tól a felkért állandó munkatársak és szerkesztőbizottsági tagok munkája.

Református Szemle szakmai adatbázisokban

2015--a Református Szemle része a Central and Eastern European Online Library (CEEOL) adatbázisnak. A folyóirat így a 2007. évjárattal kezdődően digitális formában hozzáférhető az egyetemek és kutatóintézetek digitális könyvtári állományában.
2015--a Református Szemle lektorált teológiai szakfolyóiratként jelenik meg a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nyilvántartásában.
2020--a romániai Nemzeti Tudományos Kutatási Bizottság (CNCS) B kategóriás szaklapnak minősítette a Református Szemle folyóiratot.