RSZ repertóriuma (1908–2012)

Description

Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908–2012. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2015. ISBN 978-973-7971-88-3 | 978 old.

A repertórium magában foglalja a 105 évfolyam 18 449 közleményét, függetlenül attól, hogy milyen tartalmúak és milyen terjedelműek. Kivételt képeznek a hivatalos közlemények (körlevelek, pályázatok) és az egészen rövid, jelentéktelen hírek. Az anyagot tartalmi csoportok szerint osztottam be. Sorrendben: a teológiai tudományok szakcsoportjai, majd a teológiai, egyházi érdekeltségű közlemények szerint, egészen az irodalmi és képzőművészeti cikkekig. Ezek a főcímek és az utánuk következő kisebb tartalmi egységek alatt találhatók.

A tartalmi csoportokon belül a megjelenés időrendjét követtem. Kivétel ez alól az Életrajzok (Egyháztörténeti főcsoport) és a Könyvismertetések (Sajtó), amelyeknél a személynevek betűrendjét követtem.

A szerzők nevét változatlanul hagytam, de azokban az esetekben, amelyeknél nyilvánvaló volt a tájékozatlanságból vagy nyomdai tévedésekből eredő elírás (több esetben az y/i eltéréseknél), ott ezt szögletes zárójelbe tettem. A nevek rövidítését a legtöbb helyen feloldottam, hiszen rendszerint szerkesztőkre vagy más közismert személyekre utaltak.

Nagyobb terjedelmű írások esetében a címet változatlanul hagytam. A cím után következő kis-zárójelbe tett mondat(rész) vagy eredetileg is így szerepelt, vagy ezt a tartalomhoz nagyon közel álló kiegészítésként magam fogalmaztam meg. Tekintettel arra, hogy a cím sok esetben általános, belőle nem derül ki a tartalom, ezt tartalmi kivonatként röviden megfogalmaztam, és szögletes zárójelbe tettem (annotációs esetek). Természetesen, a kisebbeknél (főleg a két-három soros híreknél) nem volt cím, ezeknél saját értelmezésemet és megfogalmazásomat adtam. Tartalmuknak megfelelően, több közleményt két tárgykörbe is besoroltam, hogy a felhasználó könnyebben megtalálja a keresett témájához tartozót.