Szerkesztőbizottság

Description

Főszerkesztő

Dr. Adorjáni Zoltán Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Felelős szerkesztő

Dr. Buzogány Dezső Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Szerkesztőbizottság

Dr. Marjovszky Tibor Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. Fekete Károly Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. Fekete Csaba Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. Fazakas Sándor Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Dr. Dienes Dénes Sárospataki Református Hittudományi Akadémia
Dr. Ferenc Postma Vrije Universiteit Amsterdam

Munkatársak

Dr. Balogh Csaba Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. Geréb Zsolt Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. Kolumbán Vilmos József Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Drd. Benkő Timea Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. Kató Szabolcs Ferencz Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. Pásztori-Kupán István Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. Visky S. Béla Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet