Magyarország

Fodor László

Affiliation
Debreceni Egyetem

Dr. Fodor László (Debrecen, 1972) a Debreceni Egyetem jogi karának egyetemi tanára. 1995-től kutat és oktat, elsősorban környezetjogi tárgykörökben, a történeti kutatást, s azon belül főként a családtörténetet a hobbijaként műveli. Olyan református családok történetét írta meg, mint a jenői Jeney, a kisjeszenyi Jeszenszky vagy a Szondy família, legutóbb pedig az ecsedi vár egykori tiszttartóinak eredetével foglalkozott. A Magyar Tudományos Akadémia doktora (2021), az Orszá-gos Környezetvédelmi Tanács tagja (2017-től), a Pro Futuro című jogi szakfolyóirat főszerkesztője (2011-től).

Bálint Péter

Bálint Péter (Debrecen, 1958) egyetemi tanár, tudományos kutató, József Attila-díjas író. 1984-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom és történelem szakon. 2000–2020 között a Debreceni Egyetem (DE) Gyermeknevelési és Felnőttképzési, vala-mint Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának oktatója, 2015–2020 között pedig dékánja. 2010-ben habilitált a DE Filozófiai Intézetében az Önmagunk megírásának vágya? című irodalom-elméleti tézisével.