Kolozsvár

Bustya Dezső

Dr. Bustya Dezső (Erdőszentgyörgy, 1935. febr. 2. – Marosvásárhely 2019. júl. 29.) lelkipásztor a Kolozsvári Református Teológián végezte teológiai tanulmányait (1955–1959), ahol az első lelkészképesítő vizsga letétele után egy évig volt ifjúsági felügyelő (szenior). Lelki- pásztori szolgálatának állomásai: Ludastelep (1960–1965), Vízakna (1965–1975), Marosvásárhely-alsóvárosi Református Egyházközség (1975–1995), ahol új gyülekezeti központ kialakításán munkálkodott.

Kiss Jenő

Kiss Jenő (Somosd, 1963) 1987-ben szerzett teológiai oklevelet. Magyarbükkösön (1987– 1994) és Udvarfalván (1994–1997) volt lelkipásztor. Doktori fokozatot Utrechtben szerzett 2000- ben, disszertációja Die Klage Gottes und des Propheten. Ihre Rolle in der Komposition und Redaktion von Jer 11–12, 14–15 und 18 címmel jelent meg (WMANT 99. Neukirchener Verlag, Neukirchen– Vluyn 2003). A Nagyszebeni Evangélikus Teológiai Fakultáson 1995 és 2005 között tanított, a Kolozsvári Protestánt Teológiai Intézetben 2000-től tanít.

Debreczeni István

Affiliation
Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség

Debreczeni István (Kolozsvár, 1992) református gyakornok lelkipásztor. 2011-ben érettségizett az kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum reál tagozatos diákjaként, teológiai tanulmányait pedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte 2013 és 2020 között. Jelenleg a Kolozsvár-alsóvárosi Református Egyházközségben végez gyakornoki szolgálatot, szeptembertől pedig a Kolozsvár-törökvágási Református Egyházközség segédlelkésze.

Márton János

Márton János (Dés, 1969) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait és 1994 augusztusában a Kőrispataki Református Egyházközségben (székelyudvarhelyi egyházmegye) kezdte el lelkészi szolgálatát, 1996 decemberétől pedig a Bonchidai Református Egyházközség (dési egyházmegye) lelkipásztora.

Magyar Norbert

Affiliation
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Magyar Norbert (Margitta, 1995) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet magiszteri elsőéves hallgatója és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikációs Készségfejlesztés szakon szintén magiszteri elsőéves hallgató

Rezi Elek

Affiliation
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Rezi Elek (Szentábrahám, 1954) a Kolozsvári Protestáns Teológián végezte teológiai tanulmányait. Szakmai ismereteit az angliai Unitarian College Manchester ösztöndíjasaként (1985) mélyítette el. 1978 és 1986 között lelkészi szolgálatot végzett Kolozsváron és Bágyonban. Doktori címet 1990-ben szerzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (Ferencz József unitárius püspök teológiai munkássága. A magyar unitárius teológia értékelése a 19. század második és a 20. század első felében), és 2012-ben habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.