Debrecen

Kovács Ábrahám

Affiliation
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Selye János Egyetem

Dr. Kovács Ábrahám (Gyula, 1971) a Selye János Egyetem Református Teológia Karának egyetemi tanára és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika Tanszékének egyetemi docense rendszeres teológus, történész és vallástörténész.

Győri L. János

Győri L. János (Sajószentpéter, 1958) magyar–német szakos gimnáziumi tanár, irodalom- történész, 2005 óta a Tiszántúli Református Egyházkerület által működtetett Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója. Kutatási területei a kora újkor magyar művelődés- és irodalomtörténete, különös tekintettel a reformáció kultúrtörténeti hatásaira, illetve a hazai református nevelés- és iskolatörténet.

Oláh Róbert

Oláh Róbert (szül. 1979) a Szegedi Egyetemen szerzett történelem–könyvtár szakos, valamint régikönyves könyvtáros diplomát. A Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége című PhD doktori értekezését 2016-ban védte meg a Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskolájában summa cum laude minősítéssel. 2003-tól a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának régi könyves munkatársa, 2017-től tudományos igazgatóhelyettese. A MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának tagja.

Fekete Csaba

Affiliation
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár

Fekete Csaba (Gacsály, 1940) a Debreceni Református Gimnáziumban (19541958;az érettségivel együtt kántori oklevelet is szerzett), a De breceni Theológiai Akadémián (19591964) és Skóciában (Trinity College, Glasgow, 1969) végezte tanulmányait. Könyvtárosi dip-lomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett (1979).