Kiadó és szerkesztőség

Description

Kiadó

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos lapja.

Kiadó neve Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa
Cím 400079 Kolozsvár, Str. I. C. Brătianu 51
E-mail iratterjesztes@reformatus.ro
Telefon (+4) 0264 592 453

Szerkesztőség

Főszerkesztő Dr. Adorjáni Zoltán
Szerkesztőségi hivatal Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet/ P-ța Avram Iancu 13 / 400124 Kolozsvár
E-mail office@reformatusszemle.ro
Telefon (+4)0744 989 052