Rácz Emese

Nincs intézményi hovatartozási adat.

Publikációk: 1

Rácz Emese publikációi

Az 1895 őszén felavatott kolozsvári új intézmény beindulását és a nagyenyedi Teológiai Akadémia végleges megszüntetését több mint két évtizedig tartó szenvedélyes vita előzte meg. Ennek végkifejlete a Szász Domokos püspök által képviselt kolozsvári, illetve Kovács Ödön teológiai professzor által irányított nagyenyedi fél között dőlt el.

SzaktanulmányReformátus Szemle 111.5 (2018)