Tartalom beküldése

Description

Tartalmi alapszempont

A Református Szemle a teológia és határterületei tárgyköréből közöl szaktanulmányokat, recenziókat és kritikákat. A folyóirat szerkesztőségéhez beküldött anyagnak tematikájában és szakmai minőségét tekintve eleget kell tennie ennek az alapszempontnak.

Formai alapszempont

A beküldési folyamat részeként a szerzőknek ellenőrizniük kell, hogy a közlésre benyújtott szöveg megfelel-e az alábbi kiírásoknak. Amennyiben a beküldött tartalom lényeges pontokon eltér ezektől az irányvonalaktól, a Szerkesztőség elutasíthatja a közlési folyamat elindítását.

  • A benyújtott tanulmány vagy recenzió szövege korábban nem jelent semmilyen más közleményben, illetve jelenleg nincs elbírálás alatt valamely más szerkesztői bizottságnál.
  • A beküldött szövegfájl Microsoft Word DOCX, DOC vagy RTF formátumú. Amennyiben a szöveghez illusztráció, képanyag vagy ábra is tartozik, azokat a szerző külön is csatolta a megfelelő formátumban. A közlésre szánt képanyag nem áll szerzői jogvédelem alatt. Ha igen, a szerző megszerezte a közléshez szükséges összes engedélyt. 
  • A szerkesztett szöveg betartja az alábbi technikai szempontokat: 12 pontos betűtípust használ; kiemelés esetén dőlt betűt alkalmaz, nem pedig aláhúzást (kivéve az URL-címeket); az összes ábrát és táblázatot a szövegen belül helyezte el a megfelelő pontokon.
  • A szöveg eleget tesz a Szerzői útmutatóban vázolt etikai, stilisztikai és bibliográfiai követelményeknek.