Postma Ferenc

Vrije Universiteit van Amsterdam

Publikációk: 1.5

Postma Ferenc publikációi

A körmöcbányai1 születésű, lutheránus Michaël Corvinus2 M. M. C. C. kezdőbetűkkel írta alá a gondosan lejegyzett emlékkönyvét megnyitó „Deliciae Batavicae”-t. Az írás 1623-ból származik, s a címlap tanúsága szerint Corvinus ugyanabbanaz évben indította az albumot is.

Református Szemle 105.6 (2012)