Kísérlet a prédikáció nyitott műként való megalkotására

Tanulmányunk arra tesz kísérletet, hogy a nyitott mű modelljét alkalmazza a prédikációra. Az Umberto Eco könyvében felvetett homiletikailag releváns gondolatokat megpróbáljuk majd a prédikációkészítés folyamatában felhasználni. Eco könyve a hatvanas években jelent meg először.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Máthé-Farkas Zoltán: Kísérlet a prédikáció nyitott műként való megalkotására. In: Református Szemle 102.1 (2009), 37--84