Report

The events of the second half of 2013 in retrospect

Contributor

25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Coetus Theologorum, A Kolozsvári Protestáns Teológia konferenciája a Heidelbergi Káté 450 éves jubileuma alkalmából Díszdoktorkat avattak a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, A Kolozsvári Protestáns Teológia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet tanárainak szimpóziuma